Szanowni Państwo

Proszę o zapoznanie się z Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19  w Żłobku Miejskim w Ostródzie obowiązującymi od 01 września 2020 r.

W przypadku akceptacji procedur i woli przyprowadzenia dziecka do żłobka  złożyć  Oświadczenie                         Dokument  proszę przekazać osobiście przyprowadzając dziecko do dnia 04.09.2020r.

Oświadczenie dostępne poniżej lub w przedsionku przedszkola.

W przypadku braku akceptacji procedur proszę poinformować o rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka w roku szkolnym 2020/2021 ( na podany adres  e-meil: pm1ostroda@vp.pl).

 

 

Z poważaniem      

                                             

                            Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ostródzie

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA

Oświadczenie rodziców