INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W OSTRÓDZIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  

Od 03 czerwca  do 14 czerwca 2019r.

codziennie  w godz. od 10.00 do 15.00,

we wtorki do godz. 16.00

 

  • wydawanie i składanie kart zgłoszenia dzieci do żłobka

– rekrutacji do żłobka podlegają dzieci urodzone w 2018roku

   – druk Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Ostródzie oraz druki dodatkowe ( klauzula   informacyjna,  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej) można pobrać w  Przedszkolu nr 1 ul. B. Chrobrego 3  lub ze strony internetowej żłobka: https://zlobek.ostroda.pl

 – Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka składają kartę zgłoszenia  wraz z klauzulą informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w karcie zgłoszenia,

 

  • analiza formalna wniosków, posiedzenie komisji kwalifikującej dzieci do żłobka zostanie przeprowadzone od 17 czerwca do 21 czerwca 2019r.,

 

  • ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 czerwca 2019r.- lista dzieci przyjętych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Żłobku Miejskim w Ostródzie ul. B. Chrobrego 3A,

 

  • termin zebrania organizacyjnego dla Rodziców dzieci przyjętych do żłobka będzie podany w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.

                                                                                                               Hanna Jastrzębska

                                                                                                                      Dyrektor Żłobka Miejskiego

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do żłobka -2019r.

Klauzula informacyjna do wniosku na 2019-2020

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej- żłobek 2019-20

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2019