Żłobek Miejski w Ostródzie funkcjonuje od stycznia 2017r. Do żłobka uczęszcza 48 dzieci w wieku do 3 lat. Kadra placówki to wykwalifikowane opiekunki, pielęgniarka, kucharki, pracownicy obsługi i administracji. Celem naszej wspólnej pracy jest zapewnienie dobrej jakości usług żłobka, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, realizacja czynności opiekuńczych poszerzona o działania edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka, nauka przez aktywne działanie, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem, rozwijanie samodzielności poprzez kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci do Żłobka.
Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunek.
Prace porządkowe w sali.
8:00-8:30 – Śniadanie.

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

8:30-10:00 – Zabawy ruchowe z dziećmi.

Zabawy integracyjne, ruchowe ze śpiewem.

10:00-10:15 – Drugie śniadanie.

10:15-10:30 – Czynności higieniczno-sanitarne po posiłku jak i przed zajęciami.

10:30-11:00 – Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka w sferze językowej, przyrodnicznej, plastycznej, muzycznej.
Zabawy ruchowe tematyczne, konstrukcyjne. Zabawa w formie ćwiczeń.
11:00-11:30 – Obiad.
11:30-11:45 – Czynności higieniczno-pielęgnacyjne po spożytym posiłku jak i przygotowujące do odpoczynku.
11:45-14:00 – Leżakowanie.

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie książek.

14:00-14:30 – Podwieczorek.

14:30-16:30 – Zabawy samodzielne dzieci pod opieką opiekunek. Zabawy dowolne. Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

2. Warunki lokalowe, wyposażenie placówki

 • Aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku,
 • Komfortowe warunki – przestronne sale do zabawy, sypialnia, każda z sal posiada łazienkę dostosowaną dla dzieci oraz łazienkę dla personelu,
 • Sale wyposażone w certyfikowane meble, zabawki przyjazne, bezpieczne,
 • Ogród i taras do zabaw na świeżym powietrzu.

3. Współpraca z rodziną dziecka

 • Relacje z rodzicami opierają się na szacunku, wsparciu i partnerstwie,
  opiekunowie i rodzice mają możliwość komunikowania się i wymieniania informacji na temat dziecka ( poznawanie ulubionych zajęć, upodobań i antypatii dziecka,
 • Organizowanie regularnych spotkań opiekunów z rodzicami,
  oraz dokumentowanie współpracy z rodzicami,
 • Podejmowanie starań w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych żłobka i rodziny,
 • Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących procesu rozwoju dzieci oraz stanie gotowości przedszkolnej.

4. Oferta edukacyjna – warunki do zabaw, planowanie i dokumentowanie pracy z dziećmi

 • Planowanie pracy w oparciu o wiedzę na temat prawidłowości rozwoju małych dzieci i ich potrzebach.
 • Dokumentowanie pracy przez opiekunów poszczególnych oddziałów.
 • Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych form, kreatywnych zajęć i zabaw:
  Zabawy plastyczno-techniczne: dzieci malują, rysują, tworzą formy przestrzenne. Zajęcia mają na celu rozwój motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia oraz poprawiają koncentrację uwagi.

  Bajkoterapia: zajęcia z elementami terapii przez bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoterapeutycznym lub psychoedukacyjnym. Pomagają dziecku zrozumieć siebie i świat- wprowadzają ład, pokazują normy i reguły nim rządzące, budują poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane i opowiedziane bajki mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń, pomagają odreagować napięcia.

  Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające zgodnie z koncepcją Marty Bagdanowicz: zabawy mające na celu kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, dostarczające bodźców dotykowych, uczące rozpoznawania części ciała, tworzące więzi emocjonalne między dziećmi i opiekunami.

  Zabawy usprawniające mowę ułatwiające przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci, gimnastyka buzi i języka rozwijająca i usprawniająca aparat mowy dziecka.

  Zabawy muzyczno- ruchowe: rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew, zajęcia mają na celu rozwój motoryczny dzieci, rozwijają koordynację ruchową oraz werbalno- ruchową, przyspieszają nabywanie umiejętności płynnego wypowiadania się.

  Zabawy edukacyjno-wychowawcze polegające na nauce czynności samoobsługowych, uczące higieny osobistej, zachęcają do samodzielności i wdrażają do społecznego funkcjonowania.