O nas

Żłobek Miejski w Ostródzie funkcjonuje od stycznia 2017r. Do żłobka uczęszcza 48 dzieci w wieku do 3 lat. Kadra placówki to wykwalifikowane opiekunki, pielęgniarka, kucharki, pracownicy obsługi i administracji. Celem naszej wspólnej pracy jest zapewnienie dobrej jakości usług żłobka, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, realizacja czynności opiekuńczych poszerzona o działania edukacyjne wspierające wszechstronny rozwój dziecka, nauka przez aktywne działanie, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem, rozwijanie samodzielności poprzez kształtowanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

1. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

6.30 – 8.00 – przyjmowanie dzieci
8.00 – 8.30 – śniadanie
8.30 – 11.30 – zabawy z dziećmi, II śniadanie
11.30 – 12.15 – obiad –I część
12.30 – 14.00 – leżakowanie
14.15 – 14.45 – obiad –II część
15.30 – 15.45 – podwieczorek
15.00 – 16.30 zabawy, odbiór dzieci

2. Warunki lokalowe, wyposażenie placówki

 • Aranżacja przestrzeni i wyposażenie uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku,
 • Komfortowe warunki – przestronne sale do zabawy, sypialnia, każda z sal posiada łazienkę dostosowaną dla dzieci oraz łazienkę dla personelu,
 • Sale wyposażone w certyfikowane meble, zabawki przyjazne, bezpieczne,
 • Ogród i taras do zabaw na świeżym powietrzu.

3. Współpraca z rodziną dziecka

 • Relacje z rodzicami opierają się na szacunku, wsparciu i partnerstwie,
  opiekunowie i rodzice mają możliwość komunikowania się i wymieniania informacji na temat dziecka ( poznawanie ulubionych zajęć, upodobań i antypatii dziecka,
 • Organizowanie regularnych spotkań opiekunów z rodzicami,
  oraz dokumentowanie współpracy z rodzicami,
 • Podejmowanie starań w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych żłobka i rodziny,
 • Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących procesu rozwoju dzieci oraz stanie gotowości przedszkolnej.

4. Oferta edukacyjna – warunki do zabaw, planowanie i dokumentowanie pracy z dziećmi

 • Planowanie pracy w oparciu o wiedzę na temat prawidłowości rozwoju małych dzieci i ich potrzebach
 • Dokumentowanie pracy przez opiekunów poszczególnych oddziałów.
 • Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych form, kreatywnych zajęć i zabaw:
  – Zabawy plastyczno-techniczne: dzieci malują, rysują, tworzą formy przestrzenne. Zajęcia mają na celu rozwój motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, wpływają korzystnie na rozwój twórczego myślenia oraz poprawiają koncentrację uwagi.
  – Bajkoterapia: zajęcia z elementami terapii przez bajki o charakterze relaksacyjnym, psychoterapeutycznym lub psychoedukacyjnym. Pomagają dziecku zrozumieć siebie i świat- wprowadzają ład, pokazują normy i reguły nim rządzące, budują poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane i opowiedziane bajki mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami powstałymi na skutek niepomyślnych zdarzeń, pomagają odreagować napięcia.
  – Ćwiczenia relaksacyjne i odprężające zgodnie z koncepcją Marty Bagdanowicz : zabawy mające na celu kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni, dostarczające bodźców dotykowych, uczące rozpoznawania części ciała, tworzące więzi emocjonalne między dziećmi i opiekunami.
  – Zabawy usprawniające mowę ułatwiające przezwyciężanie trudności rozwojowych związanych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy dzieci, gimnastyka buzi i języka rozwijająca i usprawniająca aparat mowy dziecka.
  – Zabawy muzyczno- ruchowe: rytmika, gimnastyka, taniec, śpiew, zajęcia mają na celu rozwój motoryczny dzieci, rozwijają koordynację ruchową oraz werbalno- ruchową, przyspieszają nabywanie umiejętności płynnego wypowiadania się.
  – Zabawy edukacyjno-wychowawcze polegające na nauce czynności samoobsługowych, uczące higieny osobistej, zachęcają do samodzielności i wdrażają do społecznego funkcjonowania