Szanowni Państwo.

Opłaty za żłobek dokonujemy do 10 – go dnia każdego miesiąca.  Wpłaty należy dokonać na konto żłobka. Prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat, bez stosowania zaokrągleń.

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.

Nr konta

74 1160 2202 0000 0005 0058 6402