INFORMACJA O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

 

W OSTRÓDZIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Od 01 czerwca do 19 czerwca 2021 r. codziennie do godz.16.00 można składać wnioski do przyjęcia dziecka do żłobka.

  • wydawanie i składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka – rekrutacji do żłobka podlegają dzieci urodzone w 2020 roku.
  • druk Karty zgłoszenia do Żłobka Miejskiego w Ostródzie oraz druki dodatkowe (klauzula informacyjna, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, oświadczenie w wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej) można pobrać ze strony internetowej żłobka:
    http://zlobek.ostroda.pl     od dnia 01.06.2021 r.
  •  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka składają kartę zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w karcie zgłoszenia do skrzynki na korespondencję znajdującej się w przedsionku Przedszkola nr 1 lub urny znajdującej się w holu przedszkola.
  •    analiza formalna wniosków, posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dzieci do żłobka zostanie przeprowadzone od 22 do 24 czerwca 2021 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 25 czerwca 2021 roku. – lista dzieci przyjętych zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do Żłobka Miejskiego w Ostródzie ul. B. Chrobrego 3A oraz na stronie internetowej żłobka.
  • informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 89 646 59 18.